+48 533 780 928

©2019 by Agility Tide. Proudly created with Wix.com

Czy to dobry moment dla mojej firmy na pracę nad zwinnością ?

Czy pojawiają się u Ciebie w firmie podobne problemy i dylematy?
Jeśli tak, praca nad poprawą zwinności będzie naturalnym krokiem rozwoju

Strategia i Priorytety

 • Nasza strategia "nie nadąża" za nieprzewidywalnie zmieniającym się rynkiem, nie jesteśmy elastyczni

 • Mamy zbyt wiele priorytetów i prowadzonych projektów

 • Nie alokujemy odpowiednio naszego kapitału i ludzi

 • Ciągła wielozadaniowość nie pozwala na skupienie i tworzenie rozwiązań najwyższej jakości 

hand motions
polityk

Przywództwo i Kultura

 • Dominuje styl "Decyduj i Kontroluj"

 • Managerowie podejmują większość decyzji, a zespoły nie mają swobody działania i decydowania

 • Częste konflikty i skrajna rywalizacja utrudniają pracę

 • ​Spadające zaangażowanie, odejścia z firmy

 • Trudność w pozyskaniu utalentowanych osób z rynku

 • Nieefektywne i często niepotrzebne spotkania

 • Postawa: "to nie mój problem, nie ja odpowiadam"

Produkty i Klient

 • Zbyt mało angażuję Klientów w tworzenie produktów

 • Nasze produkty nie są już tak innowacyjne jak kiedyś

 • Wymagania Klientów ciągle zmieniają się, a my nie potrafimy odpowiednio szybko reagować

 • Klienci oczekują szybszego wdrożenia produktów

 • Jakość produktu nie spełnia oczekiwań Klientów

 • Satysfakcja i NPS obniżają się

 • Klienci odchodzą do konkurencji

Profesjonalne Młoda Kobieta
sala konferencyjna

Struktura i Hierarchia

 • W strukturze firmy dominują "funkcyjne-silosy", wysoka specjalizacja i rozbudowana hierarchia

 • Współpraca opiera się na zbiurokratyzowanej i formalnej komunikacji, mailach, dokumentach

 • "Jednostki wspierające", w rzeczywistości utrudniają dostarczanie wartości dla Klienta, ograniczając generowanie wartości

 • Koszty operacyjne są zbyt wysokie

Realizacja projektów i zmian

 • Większość prowadzonych projektów opóźnia się

 • Nie wiem co tak naprawdę zostanie dostarczone

 • W ostatniej chwili jestem zaskakiwany przesunięciem

 • Klient nie widział prototypu rozwijanego projektu

 • Nie wiem jaki jest rzeczywisty status prac - większość projektów ma status green i jest ukończona w 95%

green papers
Wpisywanie na komputerze

Technologia

 • Długotrwałe i wieloetapowe testy oprogramowania

 • Brak automatyzacji testów

 • Brak podejścia continous delivery

 • Rzadkie wdrożenia

 • Niska jakość dostarczanego oprogramowania

Jeśli te problemy brzmią znajomo